Medlemsskap

Medlemsskap

Bli medlem!

Husk at lisens krever godkjent medlemskap for aktuelle år i en godkjent klubb – meld deg derfor inn og skaff deg lisens her (Tips: helårslisens for sykkel dekker alle sykkel-ritt men også all trening hele året).

Vi ønsker flere medlemmer, og ønsker alle hjertelig velkommen til klubben vår!

Priser for medlemskap i Raufoss & Gjøvik Sykkelklubb:

Enkeltmedlemskap: kr. 500,-
Familemedlemskap: kr. 700,-
Støttemedlemsskap: kr. 200,-

Med familiemedlemskap menes ektefelle/samboer/partner med samme folkeregistrert adresse og barn under 18 år.

For å få tilgang til den gunstige avtalen med treningssenteret 360 grader og XXL verksted-tjenester må man være enten enkeltmedlem eller ha et familiemedlemskap. Se her for alle medlemsfordeler:

https://rgsk.no/klubbavtaler/

Medlemsregister:

For innmelding/overgang benytt følgende link til MIN IDRETT:

https://mi.nif.no

På siden Min Idrett kan du administrere dine medlemskap, lisenser, arrangement, kurs med mer. Eksempel på RGSK innmelding/overgang:

https://rgsk.no/wp-content/uploads/2019/01/MinIdrett-medlemskap-i-klubb.pdf

Alle NIF sine brukerveiledninger ligger her:

https://itinfo.nif.no/Min_idrett_brukerveiledning

Klubbens retningslinjer:

Medlemskap i RGSK gir mange fordeler med tilhørende retningslinjer. Disse retningslinjene er felles forventninger til alle utøvere i klubben. Retningslinjene er forventninger til hvordan utøvere skal oppføre seg på trening og når de representerer klubben, enten på trening, på arrangement som frivillig eller i ritt/konkurranser.

Utøvere i klubben skal:

 • Vise gode holdninger innad og utad
 • Respektere hverandre
 • Vise lojalitet mot klubb og trenere
 • Hjelpe hverandre og stille opp for hverandre
 • Medlemmer skal bruke hjelm på fellestreninger
 • Være gode rollemodeller for barn- og unge
 • Følge veitrafikk-loven
 • Være ærlig overfor trener og andre utøvere
 • Ta ansvar for godt samhold
 • Stille på treninger og stevner en har forpliktet seg til
 • Vise engasjement
 • Være stolt av sin egen innsats
 • Anerkjenne andre sin innsats
 • Ta ansvar for miljø og trivsel
 • Reagere på mobbing eller annen adferd som ikke er i tråd med normale verdier – enten si i fra selv eller få hjelp av andre til å si i fra

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med klubbens medlems- og lisensansvarlig:

Roar Sollie
E-post: raufoss.gjovik.sykleklubb@gmail.com

Mobil: 482239041