Arrangement

Arrangement

I 2021 planlegges Trim Tråkk Toten Rundt (TTTR) på torsdag 13 mai med start fra kl 10.00 – 12:00 på stasjoner ved:

  • Gjøvik Gård (Gjøvikhallen mot Hunton)
  • Lena Ungdomsskole
  • Cirkle K på Raufoss

Gjennomføring vil bli mulig hvis smittesituasjonen tillater det så dette vil avventes inntil utgaven av april for å se hva de nasjonal tiltak tillater.

Følg med på Facebook siden vår for løpende informasjon ift smittesituasjonen.


Styrkeprøven: for 2021 legges løypen på østsiden av Mjøsa så startsted på Gjøvik og frivillige til vakter vil ikke bli aktuelt for RGSK.

Triatlon: til sommeren ønsker vi å gjennomføre felles treningstriatlon med valgfrie distanser i samme løyper/trasee. Mer info legges ut på Facebook sidene.

Raufosskogen MTB og Åslendet GP skal vi se på om vi får arrangert. Vi ønsker å tilby lokale turritt, og jobber med saken.

Mjøsa Terrengsykkelcup: er et arrangement som vil arrangeres i samarbeid med sykkelklubbene i Vind, Ottestad, Vang, Brumunddal og Lillehammer. For mer informasjon gå inn på http://mtcup.no