Nytt medlemsregister

Nytt medlemsregister

Vi holder på og bygge opp et nytt og ajourført medlemsregister for klubben.

I den forbindelse trenger vi oppdaterte opplysninger fra deg og din familie.

Denne informasjonen sendes til kasserer Solveig Skottene på mail: solveig.skottene@online.no

Navn på medlem:

Fødsels år:

Adresse:

Telefon nr:

Mail adresse:

Familiemedlemskap kan tegnes der utøvere under 18 år også er med, og vi må ha navn på alle familiemedlemene som er aktive.

Alle over 18 år må ha egent medlemskap.

Morten Korslund

Leder

Stengt for kommentarer.