Årsmøte RGSK 10.mars

Årsmøte RGSK 10.mars

Innkaller herved til Årsmøte i RGSK.

Møtet finner sted torsdag 10.03.16 på Strand hotell kl. 19.00

Frist for innkommende saker er 1.mars og kan sendes til Øystein Skoglund på oysteinskoglund@msn.com

                           Saksliste årsmøte 2016

  1. Valg av dirigent, sekretær, 2 representanter til å    undertegne protokollen, 2 til tellekorps.
  2. Godkjenne de stemmeberettigede.
  3. Godkjenne innkallingen og sakslisten.
  4. Behandle årsmeldingen fra styret og de enkelte     gruppene.
  5. Behandle regnskapet for 2015.
  6. Behandle budsjett for 2016.
  7. Fastsette medlemskontingenten for 2016.
  8. Behandle organisasjonsplanen.
  9. Valg

Hilsen Styret.

Stengt for kommentarer.