Årsmøte RGSK

Årsmøte RGSK

Innkaller herved til Årsmøte i RGSK.

Møtet finner sted Tirsdag 10.03.15 på Natre kl. 19.00

                           Saksliste årsmøte 2015

  1. Valg av dirigent, sekretær, 2 representanter til å    undertegne protokollen, 2 til tellekorps.
  2. Godkjenne de stemmeberettigede.
  3. Godkjenne innkallingen og sakslisten.
  4. Behandle årsmeldingen fra styret og de enkelte     gruppene.
  5. Behandle regnskapet for 2014.
  6. Behandle budsjett for 2015.
  7. Fastsette medlemskontingenten for 2015.
  8. Behandle organisasjonsplanen.
  9. Valg

Hilsen Styret.

Stengt for kommentarer.