Innkalling til årsmøte 23.mars 2021

Innkalling til årsmøte 23.mars 2021

Til medlemmene i Raufoss og Gjøvik Sykkelklubb

Innkalling til årsmøte i Raufoss og Gjøvik Sykkelklubb 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Raufoss og Gjøvik Sykkelklubb. Årsmøtet avholdes 23 mars 2021 kl 19:00 – 19:30.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020. 

På dato og tid for oppstart av årsmøtet kan følgende lenke benyttes for å få tilgang til møtet:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 06.03.21 til raufoss.gjovik.sykleklubb@gmail.com. Det ønskes at vedlagte mal brukes. Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens Facebook side og webside.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Raufoss og Gjøvik Sykkelklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Raufoss og Gjøvik Sykkelklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Raufoss og Gjøvik Sykkelklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan klubbens leder kontaktes på 95998386 eller raufoss.gjovik.sykleklubb@gmail.com.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen Styret 

Stengt for kommentarer.