Innkalling til Årsmøte

Innkalling til Årsmøte

Innkalling til Årsmøte i Raufoss og Gjøvik Sykkelklubb.

Sted: Natre As, Hunndalen

Dato:  14.11.2012

Klokken:  19.00

 

1.   Behandle årsmeldingen fra styret og de enkelte  gruppene.

2.    Behandle regnskapet for 2012

3.    Behandle innkomne saker.

  • Endring av vedtektene.  §10 La årsregnskapet følgekalenderåret og årsmøte avholdes i februar i påfølgende år.

            Forslagstiller: styret i RGSK.

4.    Fastsette medlemskontingenten.

5.    Behandle budsjett for 2013.

6.    Behandle organisasjonsplanen

7.    Valg

Pause med enkel bevertning.

Styret i RGSK

Stengt for kommentarer.