Innkalling til digitalt årsmøte RGSK torsdag 11.juni kl 19.00

Innkalling til digitalt årsmøte RGSK torsdag 11.juni kl 19.00

Innkalling til årsmøte RGSK – torsdag 11 juni kl 19:00. Møtet avholdes digitalt via Teams; klikk her for å bli med i møtet:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzZjMTZjM2MtOGJmYi00Zjg2LWE0MTEtZmE0NzI5ZTA4ZTVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2240cc2915-e283-4a27-9471-6bdd7ca4c6e1%22%2c%22Oid%22%3a%228a8648b8-5796-4338-b795-3958e67f225e%22%7d

Vi ønsker at alle som vil delta melder seg på via i Sonen innen dagen før møtet og du kan delta via PC, mobil eller nettbrett. Du trenger ikke Teams installert.

Påmelding: https://isonen.com/event/cka13uz7m0jr20b69e36fsob3

Vedlagt link til Årsmøteprotokoll 2020

Stengt for kommentarer.