Klubb biler.

Klubb biler.

Administrasjon av bil.

Prioritering utlån for Ford Focus.

  1. Prioritet aktive ritt.(Hvor det skal kjøres service.)
  2. Prioritet tur ritt.(Hvor det skal kjøres service.)
  3. Transport til møter i klubbregi.
  4. Prioritet utlån til øvrige medlemmer for kjøring til ritt 250 kr. Pr dag.

Bruk av bil med prioritet skal meldes senest 14. dager før.

Bilen skal leveres med full tank og være vasket etter bruk, kjørebok føres. Solveig har ansvar for booking av bilen.

Henvendelse: Solveig.skottene@online.no eller oysteinskoglund@msn.com

MB Sprinter 9 seter.

Sprinteren har dessverre blitt så rustete at styret har besluttet å selge bilen.

Vi har hatt bilen på taksering, og kostnaden vil bli for høy. Dette sett i sammenheng med driftskostnader har vi kommet frem til at dette er den mest fornuftige løsningen, og at vi heller leier biler som kan dekke det samme behovet der dette er aktuelt.

Bussen selges for kr 29900,-

 

Varehenger

Styret har besluttet å investere i en varehenger som erstatning for klubb bussen, slik at transportbehovet for sykler blir i varetatt.

 

Øystein Skoglund

Leder

 

 

Stengt for kommentarer.