Medlemsmøte 29.03

Medlemsmøte 29.03

Den 29.03 avholdt RGSK sitt medlemsmøte før sesongstart. Møte ble avholdt i spinningsalen på 360, CC. Medlemmene kunne da sykle mens møte ble avholdt. Det var 34 medlemmer til stedet på møte.

Et kort resyme av møte:

Vi bygger opp et nytt medlemsregister for å ha bedre oversikt over våre medlemmer.

Fint om alle medlemmer kan oppdatere oss med sin adresse og spesielt mailadresse.

Send oss en mail til

solveig.skottene@gjovik.kommune.no slik at vi er sikker på å ha riktig adresse.

 Det er ikke bestilt opp flere drakter for denne sesongen, vi satser på at beholdningen vi har skal rekke. Alle våre sponsoravtaler utgår etter denne sesongen og vi skal forhandle om nye ved sesongslutt, som kan føre til endringer på vår trøye.

Det avholdes en klubbkveld på Intersport onsdag den 11.04 hvor det vil være mulig å kjøpe klubbantrekkene, samt gode tilbud fra Intersport.

Treningsplaner ligger nå tilgjengelig på vår hjemmeside.

Klubbrittene starter den 07. mai på Øverby skistadion.

Dugnader for våre medlemmer i 2012:

Det vil være et litt større behov for dugnad fra medlemmene i 2012 enn tidligere år.

Lørdag 14.04 Sykkeldag i sentrum ( 6 stk ) ansvarlig Roar Skoglund

Søndag 06.05 Varetelling Rimi på Kirkeby ( 20 stk hvor av 6 voksne )

Søndag 20.05 Trimtråkk Toten Rundt ( 30 stk ) ansvarlig Rune Evensen

Glava Tour of Norway ( 15 stk ) ansvarlig Morten Korslund

Lørdag 23.06 Styrkeprøven, Jentetråkket ansvarlig Morten Korslund

Sekretariat ( 10 stk ) ansvarlig Gunn Steen

Matstasjon ( 20 stk ) ansvarlig Solveig Skottene

Løypevakter ( mange.. ) ansvarlig Øystein Skoglund ?

Onsdag 08.08 Åslendet Grand Prix ( 20 stk ) ansvarlig Øystein Skoglund

Søndag 19.08 Raufosskogen MTB ( 20 stk ) ansvarlig Kai Olav Pinslund

Klubbrittene vil også ha behov for hjelp. Ansvarlig Wegar Løkken

Dette mye arbeid på oss og vi håper på god oppslutning fra våre medlemmer. Når det gjelder styrkeprøven må vi ha bistand fra andre lokale klubber for å klare dette, det betyr at vi må dele på fortjenesten også.

Liste for hvilke dugnader som du kan delta på vil bli satt opp nå rett etter påske.

Retningslinjer for rittstøtte ble presisert at det gjelder aktive ritt og mesterskap.

Samt at reiseregningen skal være levert innen 14 etter reisen. Samleregning etter sesongen godtas ikke. Retningslinjene ligger på hjemmesiden vår.

Møtet ble avsluttet med en time intervalløkt med Vidar Kvernvold.

Treningssenteret 360 avsluttet med å gi alle RGSK medlemmer et tilbud om gratis trening fra nå og fram til august, ved tegning av kontrakt. Noe undertegnende gjorde umiddelbart.

Morten Korslund

Leder

Stengt for kommentarer.