Treningsplan MTB 2013

Treningsplan MTB 2013

Hei

Første utkast av treningsplanen for MTB-gruppa, med forbehold om feil om mangler, kan man finne her: Treningsplan MTB 2013
Denne vil bli justert og oppdatert ved behov. Det er derfor fint om dere sjekker denne jevnlig. Innspill på tidspunkter og endringer  blir det ikke tatt hensyn til, men kan sendes undertegnede.

Av erfaring fra tidligere år vil nivået på de som trener variere, noe som er veldig naturlig. Dersom man blir mange, noe vi håper på, kan det være aktuelt å dele opp treningsgruppa i to, avhengig av form og ferdighet. Det er derfor fint om noen kunne tatt ansvar for en slik gruppe 2, slik at man tar hensyn til de ulike nivåene og alle får best mulig utbytte av treningene. Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom dette skulle være av interesse.

Facebooksiden til klubben vil også bli benyttet som fora for diskusjoner og avtaler.

mvh
Bjørn Erik og Roar (Epost / 48223904 )

Stengt for kommentarer.