Informasjon fra styret

Informasjon fra styret

MEDLEMSKONTIGENT
Medlemskontigenten for 2014 ble av årsmøtet vedtatt endret til kr 600,- for familiemedlemskap og til kr 400,- for enkeltmedlemskap. Med familiemedlemskap menes ektefelle/samboer/partner med samme folkeregistrert adresse og barn under 18 år.

Kontigentkravet blir sendt ut på fredag 28.3.2014, dessverre PR POST  da vi fortsatt mangler  gyldige e-postadresser på de fleste medlemmene.

Dersom du ikke ønsker å stå som medlem lenger, eller du ønsker å endre medlemskapet fra eller til enkelt/familiemedlemskap så send sms til 93417565 eller e-post til:
raufoss.gjovik.sykleklubb@gmail.com så fort som mulig.  Er du i tvil om vi har din e-post adresse så send oss en mail

REN UTØVER
logo Rent ILRaufoss og Gjøvik SK er et RentIdrettslag. Vi forventer at alle som stiller til start i klubbens navn gjennomgår ren utøver programmet til Antidoping Norge før første ritt, dere finner det her: www.renutover.no

LISENS
Det er innført en ny sentral ordning fra NCF for sesongen 2014. Klubboverganger og lisenser bestilles elektronisk via EQ -timing.  Se her for detaljer

Rutinen er som følger:

  • Hver enkelt utøver går inn og bestiller selv ønsket lisens
  • Lisensansvarlig i klubben får hver dag kl 12 mail fra EQ med en direktelink inn som viser lisenser/overganger som ligger inne til godkjenning
  • Lisensansvarlig sjekker opp mot medlemsregistret og om det foreligger ubetalte regninger på lisenssøker – hvis alt er ok blir lisensen/overgangen godkjent – hvis ikke blir lisensen/overgangen avvist

Styret anbefaler medlemmene om å løse aktiv lisens – da er man forsikret også under trening, enten man sykler alene eller med flere. Eneste kriterium er at man er ikledd treningstøy og hjelm. Engangslisenser gjelder kun fra start til mål. Videre anbefaler vi utvidet lisens (ext). Denne gir litt bedre dekning hvis uhellet er ute – bla ved tannbehandling.

LEDER
Årsmøtet klarte ikke å velge leder da det manglet forslag på leder fra valgkomiteen. Årsmøtet gav valgkomiteen og avgått leder fullmakt til å finne ny leder som da velges på ekstraordinært årsmøte med kun valg av leder som tema.

Inntil ny leder foreligger fungerer nestleder Halvor Bævre som leder. Han danner AU (arbeidsutvalg) med kasserer for å ivareta den daglige driften.

KLUBBKVELD
Det planlegges klubbkveld på Intersport Gjøvik (Kaspergården)
torsdag 10.4.2014 kl 18-20.
Mer informasjon kommer med bla tilbud etc fra Intersport. Det blir mulighet for kjøp av klubbtøy.
OBS! ta med kvittering for betalt medlemskap – dette er nødvendig får å få klubbrabatt og for å benytte seg av tilbudene som gis av Intersport denne kvelden.

 

 

 

Stengt for kommentarer.