Innkalling til Årsmøte i Raufoss og Gjøvik SK

Innkalling til Årsmøte i Raufoss og Gjøvik SK

Innkalling til Årsmøte i Raufoss og Gjøvik SK

Dato 26.02  KL 18.00

Sted Natre AS, Hunndalen

 

 

Saksliste årsmøte 2013

  1. 1.            Valg av dirigent, sekretær, 2 representanter til å undertegne protokollen, 2 til tellekorps.
  2. 2.            Godkjenne de stemmeberettigede.
  3. 3.            Godkjenne innkallingen og sakslisten
  4. 4.            Behandle årsmeldingen fra styret og de enkelte gruppene.
  5. 5.            Behandle regnskapet for 2013
  6. 6.            Fastsette medlemskontingenten.
  7. 7.            Behandle budsjett for 2014.
  8. 8.            Organisasjonsplanen
  9. 9.          Valg.

 

Det blir en pause med enkel bevertning, utdeling av priser og en reportasje om sykkelrittet Transalp.

 

Morten Korslund

Leder.

Stengt for kommentarer.